Ontwikkelen@avans

print

Module A: Didactiek

In de module Didactiek leer je hoe je activerend onderwijs ontwerpt, uitvoert en evalueert. En hoe je studenten op een groeigerichte manier begeleidt bij de uitvoering van leeractiviteiten. Je handelt vanuit een reflecterende en onderzoekende houding.

Programma

De module Didactiek bestaat uit 5 trainingsdagen, verspreid over 2 lesblokken. De eerste 3 trainingsdagen vallen in het eerste blok, de overige 2 in het tweede blok. Tussen de trainingsdagen zitten zo'n 2 tot 3 weken.

Voorafgaand aan de eerste trainingsdag maak je een voorbereidende opdracht. In de weken tussen de trainingsdagen werk je aan (portfolio-)opdrachten en bezoekt de trainer een les.

We ronden de module af met een portfoliobeoordeling. Na de laatste trainingsdag heb je nog circa 2 weken om je portfolio te voltooien en in te leveren.

Ureninzet

Totale studiebelasting, inclusief opdrachten en samenstellen portfolio: 112 uur.

Waarvan contacttijd: 5 trainingsdagen. Er geldt een 100% aanwezigheidsplicht.

Leerdoelen

Door het voltooien van deze module en de module Toetsing voldoe je aan de landelijke eisen van de Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB).

De Vereniging Hogescholen heeft de competenties voor docentprofessionalisering vastgelegd. Deze zijn vertaald naar leerdoelen.

Doceren

De docent bereidt onderwijssessies voor, voert deze op professionele wijze uit en evalueert de uitvoering. Voor de lessen wordt de beginsituatie beschreven en worden de lesdoelen geformuleerd. De docent weet een verantwoorde keuze te maken tussen de diverse didactische werkvormen. En biedt een variatie in didactische, activerende werkvormen.

Leerdoel: De docent voert op basis van een lesvoorbereidingsformulier een les uit en komt daarbij tot sterke punten en verbeteracties.

Begeleiden van studenten

De docent begeleidt de studenten in hun leerproces en bevordert transparante interactie, ook tussen studenten. De docent hanteert adequate communicatieve vaardigheden en kan studenten motiveren en enthousiasmeren.

Leerdoel: De docent begeleidt studenten binnen onderwijsactiviteiten zodanig dat het hen aanzet tot leeractiviteiten.

Ontwerpen van onderwijs

De docent (her)ontwerpt onderwijsmateriaal dat aansluit bij het beroeps- en opleidingsprofiel, de competenties, de onderwijsfase, de leerlijnen en de studieomvang die is vastgesteld. Het onderwijsmateriaal sluit ook aan bij het didactisch concept van de opleiding.

Leerdoel: De docent (her)ontwerpt een onderwijsactiviteit die uitgevoerd kan worden.

Professioneel docentschap

De docent werkt planmatig en vanuit een onderzoekende houding aan zijn professionele ontwikkeling. Dat doet hij zowel individueel als in teamverband. Het gaat om ontwikkeling op het inhoudelijke niveau van het vak en op gebied van onderwijsvaardigheden. De feedback die de docent ontvangt van bijvoorbeeld collega’s (intercollegiale toetsing), studenten of leidinggevende wordt hierbij betrokken. Ook kan de docent feedback geven aan studenten en collega’s.

Leerdoel: De docent reflecteert op zijn docentschap en benoemt zijn sterke punten en ontwikkelpunten.

Laatst bijgewerkt op 7 januari 2019.

Kies hieronder een datumreeks waarop je de module wilt gaan volgen, er geldt een 100% aanwezigheidsverplichting, dus zorg dat je op alle data kunt.

Elke cursusdag duurt van 9.00 - 17.00 uur, voor lunch wordt gezorgd. De cursussen worden gegeven in het Quadrium in Breda.

Voor de module Didactiek zijn een aantal vrijstellingen van toepassing, raadpleeg deze eerst alvorens je inschrijft.

Voorwaarden:

  • Je bent op of na 1 januari 2015 bij Avans voor minimaal 0,4 fte in dienst gekomen, of hebt toestemming van je directie.
  • Je hebt minimaal 1 blok onderwijservaring binnen Avans.
  • Je geeft les tijdens het volgen van de module.
  • Je wordt voor de volledige studiebelasting uitgeroosterd van andere taken.

Voor inschrijving / het volgen van de module dien je goedkeuring te hebben van de (academie)directie.

P1 2020-2021 Woensdag     Inschrijven
A105 2-9-20 16-9-20 07-10-20 04-11-20 25-11-20
    Maandag     Inschrijven
A103 31-08-20 14-09-20 05-10-20 02-11-20 23-11-20
           
P2 2020-2021 Donderdag     Inschrijven
A097 5-11-20 26-11-20 07-1-21 28-1-21 25-2-21
           
A101 2020-2021 Woensdag     Inschrijven
  18-11-20 09-12-20 13-01-20 03-02-20 03-03-20
           
P3 2020-2021 Dinsdag     Inschrijven
A108 02-2-21 02-3-21 23-3-21 20-4-21 25-5-21
           
P4 2020-2021 Maandag     Inschrijven
A111 19-4-21 17-5-21 31-5-21 20-9-21 11-10-21
           
Laatst bijgewerkt op 3 september 2020.