Ontwikkelen@avans

print

Module B: Toetsing (BKE)

In de module Toetsing leer je hoe je aan de hand van de fasen van de toetscyclus een toets maakt, analyseert en verbetert. Je leert hoe je toetsen gericht en betekenisvol inzet om de ontwikkeling van de student te bevorderen en om het bereikte niveau te toetsen.

Programma

De module Toetsing (BKE) bestaat uit 3 trainingsdagen, verspreid over 1 lesblok.

Voorafgaand aan de eerste trainingsdag maak je een voorbereidende opdracht. In de weken tussen de trainingsdagen werk je aan (portfolio-)opdrachten.

We ronden de module af met een portfoliobeoordeling. Na de laatste trainingsdag heb je nog circa 2 weken om je portfolio te voltooien en in te leveren.

Ureninzet

Totale studiebelasting, inclusief opdrachten en samenstellen portfolio: 56 uur.

Waarvan contacttijd: 3 trainingsdagen. Er geldt een 100% aanwezigheidsverplichting.

Door het voltooien van deze module en de module Didactiek voldoe je aan de landelijke eisen van de Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB).

De Vereniging Hogescholen heeft de competenties voor docentprofessionalisering vastgelegd. Deze zijn vertaald naar leerdoelen.

Leerdoelen

De docent:

  1. onderbouwt welke consequenties de relevante kaders (toetsbeleid, competenties en uitgangspunten van het toetsprogramma) hebben voor de inhoud, vorm en het niveau van de toets, zodanig dat de toets kan worden ontwikkeld.
  2. formuleert leerdoelen op basis van eindkwalificaties, zodanig dat het beoogde toetsresultaat en de bijbehorende onderwijsactiviteiten helder worden.
  3. stelt een toetsmatrijs op of past een bestaande toetsmatrijs aan, zodanig dat de toets kan worden ontwikkeld.
  4. ontwikkelt op basis van de toetsmatrijs een toets met bijbehorend beoordelingsmodel die voldoet aan de kwaliteitseisen voor validiteit, transparantie en betrouwbaarheid, zodanig dat de toets kan worden vormgegeven.
  5. organiseert de toetsafname, zodanig dat deze afname betrouwbaar kan worden uitgevoerd.
  6. voert op basis van toetsresultaten een toetsanalyse uit, zodanig dat sterke punten en verbeterpunten zichtbaar worden.
  7. koppelt de toetsresultaten terug, zodanig dat dit studenten stimuleert tot verder leren.
  8. reflecteert op het doorlopen van de toetscyclus, zodanig dat verbeterpunten en acties zichtbaar worden.
Laatst bijgewerkt op 19 november 2020.

Ben je docent van AVD, vraag dan te allen tijde eerst toestemming via het portaal van AVD. Wanneer je toestemming hebt kun je jezelf inschrijven via onze website. 

Kies hieronder een datumreeks waarop je de module wilt gaan volgen, er geldt een 100% aanwezigheidsverplichting, dus zorg dat je op alle data kunt.

Elke cursusdag duurt van 9.00 - 17.00 uur, voor lunch wordt gezorgd. De cursussen worden gegeven in het Quadrium in Breda.

Voorwaarden:

  • Je bent voor minimaal 0,4 fte in dienst.
  • Je hebt de module A afgerond of hebt hier vrijstelling voor.

Voor inschrijving / het volgen van de module dien je goedkeuring te hebben van de (academie)directie.

P1 21-22        
B141 Maandag 13-9-21 27-9-21 11-10-21 Beschikbaarheid
B142 Woensdag 15-9-21 29-9-21 13-10-21 Beschikbaarheid
B143 Vrijdag 3-9-21 17-9-21 8-10-21 Beschikbaarheid
B150 Monday 13-9-21 4-10-21 18-10-21

Availability

Training B150 will be given in English
B151 Donderdag 9-9-21 30-9-21 7-10-21 Beschikbaarheid
           
P2 21-22        
B147 Dinsdag 9-11-21 30-11-21 14-12-21 Beschikbaarheid
B148 Donderdag 11-11-21 25-11-21 16-12-21 Beschikbaarheid
B149 Vrijdag 19-11-21 3-12-21 17-12-21 Beschikbaarheid

 

 

 

Laatst bijgewerkt op 9 juni 2021.