Ontwikkelen@avans

print

Interdisciplinaire didactiek in het HO

Leergang didactiek voor multidisciplinair en honoursonderwijs in het HO

In een multidisciplinaire groep doceren en een interdisciplinair team coachen hebben veel docenten nog niet geleerd. De praktijksituaties zullen gezien ambitie 2025 en het leren voor SDG’s snel in aantal toenemen. Vandaar deze leergang over succesvol interdisciplinair doceren. Bij de leergang didactiek voor multidisciplinair en honoursonderwijs in het HO leer je op een experimenterende manier, met andere deelnemers samen, in een learning community.

Bij Avans zal onderwijs dat studenten bij elkaar brengt uit verschillende sectoren snel in omvang toenemen: dat past bij de ambities en bij onderwijs dat inspeelt op maatschappelijke uitdagingen, denk aan de SDG’s. Herken je jezelf in dat toekomstplaatje? Dan is deze leergang je voorbereiding.

Aan de leergang is een praktijkopdracht verbonden, uit te voeren in een stage.

- Die opdracht kan plaatsvinden binnen honoursprogramma Chance. Chance is inmiddels een bewezen traject van talentontwikkeling voor zowél de vrijwillige studenten als hun honoursdocenten.

- Je kunt ook deelnemen met een praktijkopdracht in het gewone onderwijs. Voorwaarde is dat de context interdisciplinair is en dat jij daar voor de invulling van jouw rol professionele ruimte krijgt.

De leergang is bedoeld voor ervaren en gedreven docenten die een uitdaging zoeken op gebied van interdisciplinair en/of honoursonderwijs. Besteed jij je talent en energie graag aan activiteiten met studenten zelf?

Deze leergang wordt in 2021 voor de vijfde keer gegeven. Bijna 50 docenten gingen je voor.

Docenten over deelname een de leergang:

“De hele vormgeving was nieuw, ervaring met zo’n type les had ik niet, dus vooraf was het moeilijk om in te schatten hoe de reactie van studenten zou zijn. Ik vond dat op een leuke manier spannend.”

“ik had al ervaring in multidisciplinaire groepen, nu heb ik meer houvast om het voor studenten uitdagend te maken. De rollen die ik vervul en hoe dat anders is dan in het gewone onderwijs, (monodisciplinar, red) dat was een eyeopener.”

“vrijheid van alle kanten”

Studenten zeggen over deze docenten:

“Een luisterend oor, kalm, bedachtzaam, passievol en vol respect. Ik kreeg de volledige vrijheid om mezelf te zijn. “

“Een man die ons alle vrijheid geeft, maar erg goed stuurt naar relevante en actuele onderwerpen.”

Kennis in praktijk brengen bij Chance

Heb je geen onderwijsvorm waar je kennis uit de leergang in de praktijk kunt brengen? Dan kun je er voor kiezen om dat bij honoursprogramma Chance in de praktijk te brengen. Bij het honoursprogramma kun je experimenteren met vernieuwend onderwijs dat nog niet in reguliere curricula past. Dat kan bijvoorbeeld met een onderwerp waar je zelf ook nog graag meer over zou willen leren. Voor inspiratie, bekijk ons aanbod op extra.avans.nl > activiteiten > filter op ‘Chance’ en filter op ‘afgelopen’.

Mei 2021 start er weer een editie bij ontwikkelen@Avans. De stageplaatsen in honoursprogramma Chance zijn al geregeld.

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie voor de leergang kun je contact opnemen met Lidwien Jacobs, de hoofddocent in deze leergang, of met Joep Debeij, de docent in deze leergang. Beide zijn Avans docenten met rijke expertise, en praktische ervaring.

Tijdsinvestering

80 uren, 30 voor de leergang en 50 voor de opdracht.

Certificaat bij succesvol afronden.

Doel

De leergang is bedoeld om docenten vertrouwd te maken met deze onderwijssetting en om zich te bekwamen in de didactiek en pedagogiek. Als je klaar bent, heb je je verdiept in de bijzonderheden van interdisciplinair onderwijs en in de praktijkopdracht onderzocht hoe het werkt.

Je wordt expert in het ontwikkelen van onderwijs voor een interdisciplinaire context en je kunt dit ook op goede wijze geven. Je wordt binnen je academie hierover de kennisdrager mét praktijkervaring en een netwerk. Je verlegt je eigen grenzen.

En wat nu misschien voor jou al zo is, maar zeker na afloop:

· je promoot interdisciplinaire onderwijsvormen, dat wil zeggen dat je in de leergang een actief community-member bent, dat je laat zien hoe 'gebonden vrijheid' in onderwijs er voor jou uitziet, dat je academische vaardigheden laat zien of bezig bent met de zoektocht naar hoe dat kan;

· je toont jezelf een reflectieve professional voor deze specifieke context.

Door wie

Deze training staat onder regie van leden van de programmacommissie Chance. De deelnemers nemen zelf ook de uitvoering van onderdelen voor hun rekening.

Docent en coach zijn:
Deze training staat onder regie van ervaren docent-onderzoekers en vindt plaats in nauwe samenwerking met de coördinatoren van de ‘stageplaats’ Chance. De deelnemers nemen zelf ook de uitvoering van onderdelen voor hun rekening.

Docent en coach zijn:

· Lidwien Jacobs (docent-onderzoeker bij Expertisecentrum Sustainable Business en AOMI)

· Joep Debeij (docent bij Social Work ASB)

Voor wie

De leergang is bedoeld voor ervaren en gedreven docenten die een uitdaging zoeken op gebied van interdisciplinair en/of honoursonderwijs. Je wilt experimenteren en hebt het voornemen om je buiten je comfortzone te begeven. In de maat die jij zelf kiest. Fouten maken hoort erbij. Speciaal voor wie meedoen aan Chance: Niet iedereen zal zich comfortabel voelen bij uitblinken en een verschil maken, maar voor honoursstudenten en –docenten, dus voor jou, is dit wel zo. Of je wilt je gedachten erover bepalen.

Je besteedt een deel van je ontwikkeluren aan bijscholing op gebied van didactiek en aan kijken buiten de deur. Bijvoorbeeld door landelijke conferenties te bezoeken. Je staat ervoor open om de studenten te helpen met jouw netwerk.

Voorwaarden

· Je bent een ervaren docent. Je hebt enkele jaren ervaring in het onderwijs, BDB+ grotendeels afgerond en hebt een masterniveau. Je hebt ervaring met het ontwikkelen van een cursus en bent bekwaam met werkvormen.

· Je wilt expertise opdoen in interdisciplinair en/of honoursonderwijs.

· Je levert een actieve bijdrage in de learning community.

· Jij bent beschikbaar op de bijeenkomsten van de cursus én, eventueel, op de 7 woensdagavonden van Chance. Ook als dat buiten je afgesproken werktijden valt.

· Je bent bereid om voor de activiteiten naar Breda of Den Bosch te reizen.

· Je hebt de steun van je directeur. Die erkent jouw geschiktheid en stemt in met de kosten voor deze cursus € 1300,00 en tijdsinvestering van 80 uur (leergang 30 uur, opdracht 50 uur).

Laatst bijgewerkt op 11 mei 2021.

In deze leergang ervaar je zelf, samen met andere ervaren docenten en onderwijsmakers, de uitdagingen van het interdisciplinaire team. We gaan aan de slag met de gereedschappen en methodieken die uit wereldwijde onderzoeken als meest succesvol naar voren zijn gekomen om teams hierin te begeleiden. Zodat de kans op communicatieproblemen verkleind wordt en de kans op synergie maximaal. Met bewustwording en kennis van invloedrijke elementen van houding en gedrag en hoe je die kunt trainen, is de kans groot dat er bij jou een positieve mindset over diversiteit in teams zal ontstaan. Je hebt na de cursus zowel de ervaring als de tools om de functionele methoden en de positieve mindset op het interdisciplinaire studententeam over te brengen.

Je experimenteert in een context van zeer gemotiveerde studenten; volgens de oud-Chance-docenten echt de toppers uit het geheel. Een van de redenen is dat de studenten in alle vrijheid hebben gekozen voor hun module. Een situatie waar we bij Avans meer en meer naartoe bewegen. Je levert daarmee een waardevolle bijdrage aan het ontwikkelen van de 21st-century skills van onze Avansstudenten die daarmee in de toekomst op hun beurt weer een optimale bijdrage aan een duurzame samenleving kunnen geven.

Inhoud

De onderwerpen zijn honourspedagogiek, het ontwerpen van interdisciplinair onderwijs, je eigen visie op innovatie in de klas en het repertoire ontwikkelen dat in die context bij jou past. De praktijkopdracht is om een eigen module te realiseren in een zelfgekozen context, de eigen honoursmodule in Chance, met een onderwerp waar jij passie voor hebt.

Bijeenkomst 1

· kennismaken

· de uitdagingen van de didactiek en pedagogiek in interdisciplinair onderwijs

· begrippenkader

· het ontwerpen van interdisciplinair onderwijs

· ontwerpen en marketing van een module op de signatuur elementen

· afspraken maken

· (op basis van literatuur)

Bijeenkomst 2

· impactmodel interdisciplinair onderwijs

· verdieping didactiek en pedagogiek in interdisciplinair onderwijs, praktijkvoorbeelden

· toetsing in interdisciplinair onderwijs

· (op basis van literatuur)

· intervisiemoment praktijkopdracht

Bijeenkomst 3

· de mindset 'positief geloof in verscheidenheid'

· samenwerken vanuit verschillende culturen en disciplines m.b.v. game Ecotonos

· sleutels voor succes in de rollen van de docent

Bijeenkomst 4

· leerproces en toetsing, verdieping met lego serious game

· transfer van onderwijservaring naar andere studiekeuzes van de student

· intervisiemoment praktijkopdracht

Bijeenkomst 5

· de les uit de reflecties

· evaluatie Chance

· mogelijkheden van transfer naar regulier onderwijs, impactmeting

De leergang is inhoudelijk gebaseerd op kennisbronnen uit landelijke ontwikkelingen, recent onderzoek naar didactiek, pedagogiek, onderwijsontwerp en op behoefteonderzoek onder studenten. Daarnaast ook op de casuïstiek van Avans zelf, de inzichten die via project Avans Extra bijeen zijn gebracht.

Afronding De leergang wordt voor een certificaat afgerond met een gesprek en zogenaamd 'narrative report'. Tevredenheid van de studenten is niet per se een criterium voor de afronding.

*) Als er onverhoopt in oktober onvoldoende aanmeldingen zijn voor de module in Chance (<6) kan de leergang niet met het certificaat worden afgerond tenzij een vervangende opdracht wordt gevonden die de goedkeuring krijgt van de staf van de leergang. 

Chance per 2021, voor wie het nog niet kent Chance is een programma met extracurriculaire multidisciplinaire honoursmodules. Honours staat voor: uitdagend, pittig, ontwerpvrijheid, onderwijs bovenop het reguliere onderwijs. Chance voegt daaraan toe dat het domeinoverstijgend werkt en uiteraard is duurzaamheid een kernwaarde. Het Avans Ondernemerscentrum (AOC) verzorgt elk najaar in blok 2 en 3 een nieuwe editie.

Wekelijks trappen studenten en hun docenten de Chance-avond af met een gezamenlijke maaltijd om daarna in hun eigen module een onderwerp te bestuderen. Het doel is ambitieuze studenten te prikkelen en uit te dagen een uitstapje te maken buiten de eigen opleiding.

Chance is bedoeld voor alle voltijdstudenten van Avans. Het programma is bij tweedejaarsstudenten het meest populair. Het tweede studiejaar leent zich kennelijk het beste om iets naast de studie op te pakken.

Een Chance-docent is 'eigenaar' van een module. Een module houdt in: een cyclus van een kennismaking plus 6 avonden waarin studenten van verschillende opleidingen in groepen van 12 een bepaald thema bestuderen. De docent wordt gevoed door collegiale adviezen en eigen reflectie. Daarnaast wordt de docent geïntroduceerd in het netwerk dat bestaat voor honoursonderwijs in Nederland.

Eigen projecten in de opdracht Je kunt de leergang volgen met een onderwijsproject dat niet in Chance plaatsvindt maar bijvoorbeeld in een Minor.

Vorm

5 bijeenkomsten van een dagdeel, met staf en docenten, doorlopen Chance programma of een eigen stage.

Je doorloopt grotendeels hetzelfde proces als de honoursstudent. Wat jij daarbovenop doet voor Chance, is je onderwerp kiezen. Waarvoor heb jij passie en waarover wil je het liefste lesgeven op de manier die jij vooruitstrevend vindt? Je kiest je leerdoelen in het kader van honoursonderwijs.

· het opstellen van een individuele leeragenda en het bijhouden van een sober portfolio met onderbouwing en illustraties van de ontwikkeling tijdens het programma; voor zover de leeromgeving die ontstaat al niet illustreert

· het bijdragen aan een van de honours leergang-dagen

· intervisie met een buddy (eigen keuze) en coaching op afroep; hoe vaak, hoe lang?

· een tussentijds feedbackmoment op basis van een kort lesbezoek en een eindgesprek met een specialist uit de programmacommissie Chance

· een aantal korte individuele opdrachten verbonden aan de leergang; reken op het doornemen van ongeveer 200 pagina’s aan onderwijskundige literatuur

Laatst bijgewerkt op 11 mei 2021.

De ervaringen van degenen die je voorgingen lees je in het artikel 'Waarom docenten Chance niet vergeten' op @avans.

 

Laatst bijgewerkt op 29 januari 2020.