Ontwikkelen@avans

print

Basistraining nieuwe leden Examencommissies

De verplichte Basistraining nieuwe leden Examencommissies helpt je bij het volbrengen van je nieuwe taak als lid van een examencommissie. Zowel studenten, Avans Hogeschool als de overheid hechten veel waarde aan de Examenregeling. Die móet op de juiste manier worden gehanteerd om ervoor te zorgen dat onze diploma’s hun waarde behouden. Dat legt een behoorlijke verantwoordelijkheid bij onder meer de leden van de Examencommissies.

Doel

Deze training bereidt jou voor op je werk in een examencommissie. Je leert over wet- en regelgeving, Avansbeleid en de werkwijzen van de examencommissies. De training geeft je direct een indruk van de praktijk.

Voor wie

De training is verplicht voor nieuwe leden van een examencommissie. Ook andere belangstellenden die vanuit hun functie te maken hebben met examencommissies kunnen zich inschrijven.

Inhoud

De training bestaat uit 2 delen: een plenaire bijeenkomst van 1 dagdeel en een complete vergadercyclus op je ‘stage’.

In de plenaire bijeenkomst staan de wet- en regelgeving en het Avansbeleid centraal. Aan de orde komen:

 • relevante wetgeving waar je als examencommissie rekening mee moet houden
 • de positie van de examencommissie binnen een academie
 • taken en bevoegdheden van de examencommissie
 • borging van de kwaliteit van toetsing

Tijdens het eerste dagdeel ga je ook zelf actief aan de slag met een opdracht.

Gedurende het tweede deel van de training loop je mee met een examencommissie uit een ander domein dan waar je zelf werkzaam bent. Je bereidt een vergadering mee voor en woont deze vergadering ook zelf bij.

Vorm

Een gedeelte theorie en een gedeelte praktijk. Tijdens de bijeenkomst komen er naast de plenaire presentaties best practices aan bod. Daarnaast loop je stage bij een examencommissie in een ander domein.

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie neem je contact op met OERexamensupport@avans.nl.

Certificaat: bewijs van deelname. Deze ontvang je als je de bijeenkomst hebt bijgewoond én de ‘stage’ bij een andere examencommissie hebt doorlopen.

Laatst bijgewerkt op 9 september 2020.
 • Basistraining nieuwe leden Examencommissies

  Avans - Breda
  26 aug 2021
  Open inschrijving

  Aanmelden

  Meer info
 • Basistraining nieuwe leden Examencommissies

  Avans - 's-Hertogenbosch
  24 feb 2022
  Open inschrijving

  Aanmelden

  Meer info
Laatst bijgewerkt op 1 maart 2021.

Avanscollega's die deze training eerder volgden, zeiden:

"Ik vond het een goede training voor beginnende examencommissieleden. Daarbij is het voor mensen die al enige ervaring hebben een verdieping en aanvulling voor de specifieke situatie van Avans."

"Het is een interessante introductie voor nieuwe examencommissieleden."

"Goede basistraining met koppeling naar de praktijk."

"Nuttige training omdat hij veel inzicht geeft in de werking van de examencommissies. Dat inzicht helpt mij als onderwijskundige om beter te functioneren in de academie. Onder andere omdat ik nu gerichter weet welke zaken rondom toetsing bij de examencommissie liggen."

"De training biedt een kennismaking met veel zaken waarmee iedere examinator in het hoger onderwijs vroeg of laat te maken krijgt."

Laatst bijgewerkt op 28 december 2018.