Professionaliseren

Basistraining nieuwe leden Examencommissies

Zowel studenten, Avans Hogescholen als de overheid hechten veel waarde aan de Examenregeling. Die móet op de juiste manier gehanteerd worden om ervoor te zorgen dat onze diploma’s nu en in de toekomst hun waarde behouden. Dat legt een behoorlijke verantwoordelijkheid op onder meer de leden van de Examencommissies. De (verplichte) Basistraining Nieuwe Leden Examencommissies helpt hen bij het volbrengen van hun taak.

De training duurt één dagdeel plus een complete vergadercyclus op je ‘stage’.

Laatst bijgewerkt op 11 maart 2016.

DOEL/RESULTAAT

Deze training bereid je voor op je werk in een examencommissie. Je leert over wet- en regelgeving, Avansbeleid en de werkwijzen van de examencommissies. De training geeft je direct een indruk van de praktijk.

VOOR WIE

De training is een verplichte training voor nieuwe leden van een examencommissie. Ook andere belangstellenden die uit hoofde van hun functie te maken hebben met examencommissies kunnen zich inschrijven.

INHOUD VAN HET PROGRAMMA

De training bestaat uit twee delen. In de plenaire bijeenkomst staan de wet- en regelgeving en het Avansbeleid centraal. Je gaat in op relevante wetgeving waar je als examencommissie rekening mee moet houden. Je bespreekt de positie van de examencommissie binnen een academie en de taken en bevoegdheden die je daar hebt. Ook ga je in op hoe je de kwaliteit van toetsing borgt. Tijdens het eerste dagdeel ga je zelf ook nog actief aan de slag met een opdracht.

Gedurende het tweede deel van de training loop je mee met een examencommissie uit een ander domein dan waar je zelf werkzaam bent. Je bereidt een vergadering mee voor en woont deze vergadering ook zelf bij.

VORM/WERKWIJZE

Tijdens de bijeenkomst komen er naast de plenaire presentaties best practices aan bod. Daarnaast loop je stage bij een examencommissie in een ander domein.

MEER INFORMATIE

 • Voor inhoudelijke informatie neem je contact op met Sanne Damsma via OERexamensupport@avans.nl. 
 • Certificaat: bewijs van deelname. Deze ontvang je als je de bijeenkomst hebt bijgewoond én de ‘stage’ bij een andere examencommissie hebt doorlopen.
 • De training is verplicht voor alle nieuwe leden van een examencommissie.

Laatst bijgewerkt op 6 juli 2016.
 • Basistraining nieuwe leden Examencommissies

  Avans - Breda
  23 aug 2018
  Open inschrijving
  Deadline voor inschrijving is verstreken.
  Meer info
Laatst bijgewerkt op 17 april 2018.

Eerdere Avans-collega's gingen je voor en volgden deze training. Dit is wat zij zeiden:

'Ik vond het een goede training voor beginnende examencommissieleden. Daarbij is het voor mensen die al enige ervaring hebben een verdieping/aanvulling wat de specifieke situatie van Avans betreft.'

'Het is een interessante introductie voor nieuwe examencommissieleden.' 

'Goede basis training met koppeling naar de praktijk.' 

'Nuttige training omdat het veel inzicht geeft in de werking van de examencommissies. Dat inzicht helpt mij om als onderwijskundige beter te functioneren in de academie o.a. omdat ik nu gerichter weet welke zaken rondom toetsing bij de examencommissie liggen.'  

'De training biedt een kennismaking met veel zaken waarmee iedere examinator in het hoger onderwijs vroeg of laat te maken krijgt.' 

Laatst bijgewerkt op 30 juni 2015.
Relevant/Gekoppeld
Introductie nieuwe medewerkers

Nieuw bij Avans? Meld je aan!

Klik hier

Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB+)

Meld je aan voor een van de modules

Klik hier

Bekijk hier het Livvit aanbod

Livvit ondersteunt Avans hogeschool bij haar gezondheidsoplossingen. Door middel van het aanbieden van trainingen, workshops en coaching op individueel en groepsniveau. Kijk hiervoor bij Health Services.

Livvit aanbod

Nieuws