Ontwikkelen@avans

print

Wie doet wat in de Opleidingscommissie / Academieraad?

Om als opleidingscommissie (OC) of academieraad (AR) zo goed mogelijk te functioneren en zo veel mogelijk te bereiken, is het van groot belang om te weten hoe je het beste de verschillende rollen en taken binnen jouw medezeggenschapsorgaan kunt verdelen. In deze basistraining, die een dagdeel beslaat, gaan we samen met dit onderwerp aan de slag.

Welke mogelijke rollen zijn er binnen een OC of AR, hoe kun je deze het beste verdelen en welke taken horen bij deze rollen? Wat is bijvoorbeeld het voordeel van het verdelen van het voorzitter- en vicevoorzitterschap tussen een student- en een medewerkerslid? En hoe schrijf je goede notulen?

Naast de verschillende rollen en taken, zal ook het werken in werkgroepen of koppels met de focus op een bepaald thema – zoals contact met de achterban – aan bod komen. Hoe zorg je ervoor dat de verschillende taken zo efficiënt mogelijk worden uitgevoerd en niet iedereen van alles wat doet of juist één persoon al het werk op zich neemt?

Tot slot wordt er in deze training aandacht besteed aan het contact tussen OC/AR en directie én tussen OC en AR onderling. Welke rechten en plichten heb je in dit contact en hoe zorg je ervoor dat dit contact zo goed mogelijk bijdraagt aan het vervullen van je taak als OC of AR?

Doel/resultaat

In deze training leer je:

 • welke rollen en taken er binnen een opleidingscommissie of academieraad zijn;
 • hoe je deze rollen en taken zo goed en efficiënt mogelijk verdeelt in jouw medezeggenschapsorgaan;
 • wat de basisbeginselen zijn omtrent het contact tussen een OC/AR en directie en tussen een OC en AR onderling.

Deze training geeft je handvatten om de kwaliteit van jouw OC/AR te verhogen en zodoende als OC/AR meer impact te bewerkstelligen. 

Voor wie?

Voor alle leden van opleidingscommissies en academieraden die behoefte hebben aan een basistraining in de rollen en taken van een OC/AR.

Meer informatie

Heb je een vraag over deze training, neem dan contact op met bmz@avans.nl

Laatst bijgewerkt op 20 maart 2020.
 • Wie doet wat in de Opleidingscommissie / Academieraad?

  Nader te bepalen
  05 okt 2020
  Open inschrijving
  Inschrijven is niet meer mogelijk. Deze cursus is vol.
  Meer info
 • Wie doet wat in de Opleidingscommissie / Academieraad

  Nader te bepalen
  Startdatum nog onbekend
  Voorinschrijving

  Voorinschrijving

  Meer info
Laatst bijgewerkt op 12 juni 2020.