Ontwikkelen@avans

print

Actieonderzoek doen en begeleiden

De training is bedoeld voor docenten die studenten willen gaan begeleiden bij het toepassen van actieonderzoek en/of zelf (meer) actieonderzoek willen gaan doen om hun eigen praktijk te verbeteren. 
Voorwaarden voor inschrijving zijn:
• Je hebt belangstelling voor onderzoekend implementeren
• Je wilt zelf actieonderzoek gaan doen, of je wilt studenten (gaan) begeleiden die actieonderzoek uitvoeren
• Je wilt voldoende tijd en ruimte vrijmaken om op een degelijke manier actieonderzoek te leren toepassen
• Je levert een actieve bijdrage aan het implementeren van actieonderzoek in je eigen werkpraktijk
• Je hebt lef om te leren door te doen en je ervaringen te delen
• Je hebt toestemming van je leidinggevende, zodat je vrij geroosterd kunt worden voor alle bijeenkomsten van de trainingsgroep en de vergoeding van € 835, - aan ontwikkelen@avans wordt betaald
 

MEER INFORMATIE
• Voor inhoudelijke informatie kun je contact opnemen met Tonnie van der Zouwen, a.vanderzouwen@avans.nl, telefoonnummer 06 10 13 70 18.
• Tijdsinvestering: ca. 60 uur. Daarvan zijn 32 uur vast ingeroosterd, de overige tijd kun je zelf plannen binnen een aangeven periode.
• Certificaat: bewijs van deelname

Laatst bijgewerkt op 21 juli 2020.

DOEL/RESULTAAT
Met deze training leer je hoe je actieonderzoek kunt gebruiken met studenten en/of toepassen om je eigen praktijk te verbeteren. Verder kan je een bijdrage leveren aan het implementeren van actieonderzoek in het curriculum.
 


Waarom actieonderzoek doen
Actieonderzoek is een aanpak voor praktijkgericht onderzoek waarbij je onderzoek doet in de praktijk, samen met mensen uit de praktijk. Het doel is om nieuwe kennis te ontwikkelen en tegelijk de praktijk te verbeteren.
Onderzoeken en implementeren gaan daarbij gelijk op. Dat past bij hbo-professionals die niet alleen een advies moeten kunnen geven maar ook iets teweeg brengen. Actieonderzoek kan toegepast worden voor alle niveaus en sectoren binnen Avans die gericht zijn op onderzoekend implementeren.
Tonnie van der Zouwen schreef een boek over actieonderzoek doen, een routewijzer voor (aankomend) professionals. Daarbij bleek dat er veel belangstelling is voor actieonderzoek binnen Avans en dat er bij docenten behoefte is aan training in het doen en begeleiden daarvan.

DOOR WIE
De training wordt verzorgd door lector dr. Tonnie van der Zouwen MCM. Tonnie is onderzoeker, organisatieadviseur en trainer voor interactief veranderen en cocreatie met een heel systeem van belanghebbenden. Beoogde bijdragers aan de training zijn:
• An van der Auweraert (specialist wetenschapscommunicatie bij het LIC): een blok verzorgen over de plaatsing in het hele veld van onderzoeksstrategieën, wetenschapscommunicatie
• Studenten van de afstudeerkring actieonderzoek doen en hun coach Herman van Blitterswijk (docent bij AAFM, promovendus en ervaren begeleider van afstudeerders met actieonderzoek)


VORM/WERKWIJZE
Vorm
Het trainingstraject heeft de vorm van een gezamenlijke leerreis in de periode november 2019 t/m juni 2020 (voorbereiden van deze reis kan al eerder beginnen). Dat doen we met 8 tot 16 gemotiveerde deelnemers die gaan bijdragen aan de toepassing van actieonderzoek binnen Avans hogeschool. Deze reis krijgt vorm in een mix van leren in een trainingsgroep, individueel leren en onderzoeken met anderen in de eigen werkpraktijk. De bijeenkomsten met de trainingsgroep zijn ingeroosterd, de planning van overige activiteiten vindt plaats in overleg.

Ontwerpprincipes van de training
Dit zijn de principes van de training:
• Congruent ontwerp: de principes van actieonderzoek doen vormen ook de basis voor de opzet van de training:
– Systeemdenken: de context verkennen voor implementeren actieonderzoek in de eigen werkpraktijk
– Participatie van stakeholders: betrekken van docenten, studenten en andere belanghebbenden bij de implementatie (wat is er nodig, wat werkt, ….)
– Action learning: leren door samen te doen
– Sensemaking: hoofd, hart en handen gebruiken om betekenis te maken en te bepalen wat zinvolle vervolgstappen zijn
• We praten niet alleen over de principes, we doen en ervaren ze ook in interactieve werkvormen
• Het boek ‘Actieonderzoek doen’ en de online toolbox op www.actieonderzoekdoen.nl dienen als leidraad
• De focus ligt op het leren toepassen en niet op een trainingsevent. Daarvoor is een leertraject nodig met voldoende tijd om meerdere leercycli te doorlopen; een eenmalige trainingsactiviteit is niet voldoende.
Werkwijze
Methoden waar we mee werken zijn onder meer:
• Waarnemen, documenteren en reflecteren volgens Donald Schön: actie, reflectie op de actie, reflectie op de reflectie in actie
• Real time onderzoeken in werkbijeenkomsten met belanghebbenden en het werken met grote overzichten, zoals grote tijdlijnen, mind maps, toekomstbeelden, landkaarten, scenario’s
• Ontwerpen van een onderzoek met een onderzoeksteam/begeleidingsgroep van belanghebbenden
• Kwalitatieve analyse door onderzoekers en met belanghebbenden
• Integreren van gegevens met kringloopdiagrammen, stroomdiagrammen, thick description, infographics, verhalen, scenario’s
• Diverse methoden voor verspreiden en implementeren van nieuwe kennis, aangepast bij de doelgroepen.

Laatst bijgewerkt op 12 juli 2019.
 • Training Actieonderzoek doen en begeleiden

  Avans - Breda
  Startdatum nog onbekend
  Voorinschrijving

  Voorinschrijving

  Meer info
Laatst bijgewerkt op 9 april 2020.

‘Actieonderzoek leren doen is onmisbaar voor alle niveaus en sectoren uit het hoger onderwijs die gericht zijn op onderzoekend implementeren.’ (Herman van Blitterswijk, docent-onderzoeker bij AAFM)

‘Mijn diploma is voor mijn gevoel meer waard geworden door het doen van actieonderzoek. Ik ben anders naar een organisatie gaan kijken’ (Lynn Mureau, oud-student Bedrijfskunde)

‘Met actieonderzoek ga je van de Belief mode naar de Design mode. Niet onderzoeken op de achteruitkijkspiegel maar vooruitkijkend je weg zoeken.’ (Bert Reijnen, leraar opleider aan de STOAS)

‘Ik ben heel enthousiast over de toepassing van deze benadering. Mensen voelen zich echt betrokken bij de verandering en kunnen er ook zelf verantwoordelijkheid voor nemen.’ (deelnemer aan een training actieonderzoek doen)

 

Laatst bijgewerkt op 19 juni 2019.

INHOUD VAN HET PROGRAMMA
De training is als volgt opgebouwd:
1. Voorbereiding (september-november 2019):
a. Lezen van het boek Actieonderzoek doen en verkennen van de online toolbox
b. Persoonlijk logboek beginnen, vragen formuleren
c. Vooronderzoekje in eigen praktijk: Infographic A4 maken met ‘Wat wil ik met deze training gaan bijdragen, waarom is dat belangrijk, waaruit moet succes blijken?’

2. Tweedaagse introductie (21 en 22 november 2019)
3. Drie verdiepingsbijeenkomsten van een dagdeel (12 december 2019, 16 januari 2020, 13 februari 2020)
4. Uitvoeren van een actieonderzoek in eigen werkpraktijk, in onderzoeksteams van twee of drie deelnemers. Deelnemers aan de training begeleiden elkaar in het doen van actieonderzoek.
5. Tussen de trainingsbijeenkomsten: Coaching van de onderzoeksteams op afspraak. Individuele coaching per telefoon/email/Skype/WhatsApp/….

6. Resultaten delen, workshop van een dagdeel (11 juni 2020); delen van de resultaten van de onderzoeksteams en van de training, met elkaar en met belanghebbenden. Evaluatie van de training.

Reserveer deze data en tijden in je agenda:

De bijeenkomsten vinden plaats in het Quadrium op de 6e verdieping, ruimtes volgen uiteindelijk in de uitnodiging.
21 en 22 november 2019 van 9.00 tot 17.00 uur
12 december 2019 van 9.00 tot 13.00 uur
16 januari 2020 van 9.00 tot 13.00 uur
13 februari 2020 van 9.00 tot 13.00 uur
11 juni 2020 van 13.30 – 16.30 uur

De bijeenkomsten worden opgebouwd rondom de kernvragen en hoofdstukken van het boek Actieonderzoek doen:
• Wat is het, wat maakt het anders
• Wanneer gebruik je het, wat zijn de voor- en nadelen
• Waarom werkt het? Wat zijn de theoretische principes?
• Hoe doe je het goed, wat zijn de kwaliteitscriteria
• Wat ga je doen? Ontwerpen en plannen
• Wie doet wat? Wat is de rol van de begeleider? Hoe beoordeel je actieonderzoek?
• Acties uitvoeren en betekenis geven, implementeren
• Reflecteren en evalueren van interventies
• Vastleggen en delen van nieuwe kennis
• Effecten van actieonderzoek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanmelden graag zo spoedig mogelijk (er is plaats voor 16 deelnemers en vol is vol), maar uiterlijk op 11 oktober 2019.
Vergeet niet het budgetnummer van je afdeling te vermelden, anders kunnen we je aanmelding niet in behandeling nemen.
 

Laatst bijgewerkt op 12 juli 2019.