Ontwikkelen@avans

print

Ontwikkelen binnen Avans

Wendbaar & veerkrachtig

De wereld om ons heen verandert steeds sneller. Onze loopbanen zijn flexibeler geworden, onder meer door globalisering, technologische ontwikkelingen en samenwerking met machines. Een snel veranderende wereld vraagt om wendbaarheid en veerkracht van medewerkers van Avans Hogeschool. En om betrokken medewerkers die zich bewust zijn van de impact die zij (kunnen) maken op de omgeving. Avans draagt bij aan de transitie naar een duurzame samenleving.

Dit doen we op basis van vertrouwen, verantwoording, persoonlijk leiderschap en lerend vermogen. In een kleinschalige omgeving waar we elkaar zien, herkennen en erkennen. We werken in zelforganiserende teams waarin we elkaars talenten kennen en daar maximaal gebruik van maken. Dankzij de teams, die de basis zijn van de organisatie, kunnen we ook in ons onderwijs flexibel en wendbaar zijn. Zo spelen we in op een veranderende wereld.

Jouw ontwikkeling

Avans vindt de ontwikkeling van haar medewerkers als verantwoordelijke en zelfstandige professionals belangrijk. Daarom krijg je veel mogelijkheden en faciliteiten om jezelf continu te ontwikkelen en professionaliseren.

Je kunt een Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP) opstellen en dit samen met jouw leidinggevende of teamgenoten bespreken en concretiseren. Vanuit de cao hbo krijg je tijd en middelen voor jouw ontwikkeling. Via de homepage van Mijn HR vind je nog meer informatie over je loopbaan.

De mogelijkheden zijn er. De regie op jouw ontwikkeling ligt bij jou.

Laatst bijgewerkt opĀ 20 juli 2020.